magda.se
home
art
music
text

Musik har alltid varit en stor del av mitt liv. Musik sker i nuet. Spelar du in det du gör kan du lyssna på det förflutna. Skriver du ner musiken kan du ana musiken i framtiden. Här kan du lyssna på min inspelade musik.

Det är bara så    Vänner    Karl Johan

SVENSKT. Trots att svenska är mitt modersmål föredrar jag att skriva engelska texter. "Det är bara så" var den första svenska sång jag spelade in. Den har samma GarageBand-loop i bakgrunden hela tiden. Försök att inte tänka på det ;-) "Karl-Johan" är en sång om den svenska kungafamiljens - Bernadotte - historia.