magda.se
home
art
music
text
gotländska landskap
Vilken väg?
Övrigt

Vilken väg?

- en utställning på temat vägar: oljemålningar, akvareller och teckningar

Galleriet Täljstenen i Sala, 3 - 10 aug 2013

Livet är den väg du går. Den riktning du väljer styr vad du upplever.
Följer du upptrampande spår eller ger du dig ut i det okända - där vägen tycks ta slut?
Ditt liv är unikt; din upplevelse är din.
Meningen med livet är att leva.

Akvareller och teckningar: